Oferta

 • Przygotowywanie terenu oraz rozprowadzanie instalacji podziemnych na terenach miejskich i poza miejskich w tym m.in.
  • kabli teleinformatycznych (instalacje telefoniczne lub światłowodowe),
  • kabli elektroenergetycznych (instalacje elektryczne)
  • instalacji sieci gazowych, wodno-kanalizacyjnych.
 • Przygotowanie terenu pod budowę budynków, hal, domów itp,
 • Oczyszczenie terenu pod nowo realizowane inwestycje,
 • Niwelowanie, plantowanie oraz korytowanie terenu pod budowę budynków,
 • Wykopy pod fundamenty,
 • Wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków, oczka wodne, wykopy rowów melioracyjnych,
 • Wykopy pod kanalizację zewnętrzną.

Ponadto wykorzystujemy zdobyte doświadczenie w pracach ziemnych, np. przy remontach infrastruktury drogowej czy też kolejowej.

Podczas prac niejednokrotnie konieczne będzie użycie młota hydraulicznego celem skucia pozostałego betonu wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dodatkowo przy wywozie sypkich materiałów z gruzowisk pomocna okaże się wywrotka o jednorazowym załadunku do 2 ton.

 

Przy wykonywanych pracach korzystamy z:

 

 • Minikoparki BOBCAT 322 (z rozsuwanym podwoziem)
 • zestawu łyżek o szerokościach: 25cm 40cm 120cm – skarpówka
 • wywrotki Ford Transit - ładowność do 2 ton
 • młota hydraulicznego, zagęszczarki
 • oraz najważniejsze - zespołu zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników!